25.08.2019
Euro EUR 19.7985
Dolar S.U.A. USD 17.8856
Rubla ruseasca RUB 0.2723
Leu romanesc RON 4.1887
Hrivna ucraineana UAH 0.7156
PRINT_CONTACTS_COMPANY
www.alex-se.com

Cerinţe:

 • studii: superioare tehnice
 • experienţa: nu mai puţin de 3 ani
 • posedarea limbii de stat şi a limbii ruse. Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj.
  Cunoaşterea PC: 1C, MS Office, Windows, MS Office (integral), Internet - la nivel de utilizator, cunoaşterea programelor ESKD.
 • cunoştinţe: reglementări, dispoziţii, ordine, alte materiale normative şi metodologice cu privire la pregătirea constructivă de producţie; standarde şi alte documente normative privind verificarea metrologică a produselor; sisteme şi metode de proiectare; principii de funcţionare, condiţiile de instalare şi exploatarea tehnică a structurilor proiectate, tehnologia de producţie a acestora; perspectivele de dezvoltare tehnică a întreprinderii; utilajul întreprinderii, tachelajul şi instrumentele utilizate; caracteristicile tehnice şi indicatorii economici a celor mai bune modele de produse autohtone şi străine similare celor proiectate; standarde, metodici şi instrucţiuni de elaborare şi  întocmire a schiţelor şi a altei documentaţii de construcţie; cerinţele tehnice înaintate construcţiilor elaborate, ordinea de certificare a lor; mijloacele de automatizare a proiectării; mijloacele moderne ale tehnicii de calcul, de comunicare; metodele de petrecere a decontărilor tehnice la construcţie; materialele utilizate în construcţie şi proprietăţile lor; modul şi metodele de petrecere a cercetărilor de brevete; bazele activităţii de invenţie; metodele de analiză a nivelului tehnic al obiectelor de tehnică şi tehnologie; cerinţele de bază ale organizării muncii la proiectare şi construcţie; bazele sistemelor de proiectare automatizată;
 • calităţi personale: responsabilitate, diligenţă, spirit de iniţiativă, concentraţia asupra rezultatului. 

Obligaţii:

 • Proiectarea, elaborarea proiectelor schematice, tehnice şi de lucru în special de producere foarte dificilă, dificilă şi moderat de dificilă cu ajutorul mijloacelor de automatizare a proiectării, celor mai bune practici ale produselor competitive, asigurînd cu toate acestea corespunderea construcţiilor elaborate obiectivelor tehnice, standardelor, normelor de ocrotire a muncii şi a tehnicii de securitate, cerinţelor celei mai rentabile tehnologii de producţie, de asemenea utilizarea în ele a detaliilor de standardizare şi unificare şi a  unităţilor de asamblare.
 • petrecerea cercetărilor de brevete şi definirea indicatorilor produselor proiectate de nivel tehnic.
 • elaborarea schemei cinematice, aranjamentul general şi legătura teoretică a elementelor individuale ale construcţiei în baza schemelor principiale şi proiecte schematice, verificarea proiectelor de lucru şi petrecerea controlului schiţelor de specialitate sau profilul de lucru, luarea schiţelor de pe detaliile complexe din natură şi exercitarea  detaliilor de construcţie complexe.
 • Efectuarea calculelor tehnice privind proiectele, analizei tehnico-economice şi a celei funcţionale de cost a eficienţei construcţiilor proiectate, precum şi calculul de risc în elaborarea de noi produse, elaborarea instrucţiunilor de exploatare a construcţiilor, notelor explicative la ele, a hărţii nivelului tehnic, a paşaportului (inclusiv de brevete şi licenţă), a programului de testare, a condiţiilor tehnice, a avizului de schimbări în schiţele elaborate anterior şi a altor documentaţii tehnice.
 • Studierea şi analiza documentaţiei de construcţie intervenite de la alte organizaţii în scopul de a o utiliza la  proiectare şi construcţie.
 • Coordonarea elaborării proiectelor cu alte subdiviziuni ale întreprinderii, reprezentanţi ai clienţilor şi organelor de supraveghere.
 • Participarea la instalarea, punerea în funcţiune, testarea şi punerea în exploatare a prototipurilor de produse, componente, sisteme şi detalii ale construcţiilor noi şi actualizate,  producţiei fabricate la întreprindere, la întocmirea cererilor pentru invenţii şi  modelele industriale, precum şi la lucrări de ameliorare a modernizării, unificării articolelor construite, elementelor lor şi la elaborarea proiectelor standardelor şi a certificatelor.
 • Prezentarea de comentarii şi concluzii la proiectele standardelor, propuneri de raţionalizare şi invenţiile referitoare la elementele individuale şi unităţilor de asamblare. 

DIVERSE
Fără deprinderi dăunătoare, starea civilă.

CV: oksana@alex-se.com

Noutați

Prev Next

Video

Alex S&E cîntare pentru automobil Fermier
Alex S&E cîntare pentru automobil Fermier
Cîntarul nu necesită fundaţie specială şi se instalează pe suprafeţe de drum orizontale (asfalt, beton) sau pe plăci de beton armat pentru îmbrăcămintea şoselei sau pe plăci de beton armat compacte. Platforma de recepţionare a încărcăturilor cîntarului constă din: - o carcasă cu patru rampe...
Alex S&E company
Alex S&E company
„Alex S&E" este cel mai mare producător şi distribuitor de aparate de cîntărit şi măsurat pentru industrie şi comerţ din Republica Moldova. Compania şi-a început activitatea în anul 1993. Domeniul principal este producerea proprie a cîntarelor comerciale, dozatoare şi sisteme automatizate de evidenţă...
Sus